อยากมีสระว่ายน้ำทำอย่างไร

2018-07-30 10:16:01 Article & Knowledge

รายละเอียดมีดังนี้
- หาพื้นที่ตามความต้องการ
- ออกแบบ ( ปรึกษาผู้ออกแบบหรือบริษัทฯสระว่ายน้ำ ) แจ้งขนาดและรูปแบบตามความต้องการ
- ประมาณราคา ( ก่อนประมาณราคาขอแนะนำว่า 1.ให้แจ้งฝ่ายขายบริษัทฯสระว่ายน้ำ ให้เสนอราคา
มาตรฐานที่จำเป็นต้องมี 2 . ให้ทำใบเสนอราคา อุปกรณ์เสริมเพราะอาจจะไม่จำเป็นต้องใช้งาน )