ข้อควรรู้ สระว่ายน้ำ มี 2 แบบ

2018-07-30 10:15:09 Article & Knowledge

- แบบน้ำล้น ( Overflow) ผิวน้ำสะอาดแต่ต้อง (ใช้พื้นที่มากเพราะต้องมีรางน้ำล้นและถังสำรองน้ำ )
- แบบน้ำไม่ล้น ( Skimmer ) ผิวน้ำไม่ค่อยสะอาดเป็นคราบ(.ใช้พื้นที่น้อยไม่ต้องมีรางน้ำล้นและถังสำรองน้ำ )
เท่านี้ก็มีสระว่ายน้ำสวยๆตามปราถนาแล้วครับ